logo
0
Black Friday
 
0.00 Lift Booster
162 Kč
99.43 Very Light Intense Copper Gold Blonde
162 Kč
022 Violet Intensifier
162 Kč
033 Gold Intensifier
162 Kč
044 Orange Intensifier
162 Kč
066 Red Intensifier
162 Kč
088 Blue Intensifier
162 Kč
10.1 Extra Light Ash Blonde
162 Kč
10.13 Extra Light Champagne Blonde
162 Kč
10.3 Extra Light Golden Blonde
162 Kč
12.1 Ultra Light Ash Blonde
162 Kč
12.12 Ultra Light Pearl Violet
195 Kč
12.13 Ultra Light Cool Champagne
195 Kč
12.23 Ultra Light Rose Gold
195 Kč
4.00 Intense Medium Brown
162 Kč
4.22 Intense Violet Brown
162 Kč
4.34 Medium Maple Brown
162 Kč
4.77 Medium Rich Brunette Brown
162 Kč
5.00 Intense Light Brown
162 Kč
5.1 Light Ash Brown
162 Kč
5.22 Light Violet Brown
162 Kč
5.3 Light Golden Brown
162 Kč
5.34 Light Maple Brown
162 Kč
5.35 Light Toffee Brown
162 Kč
5.4 Light Copper Brown
162 Kč
5.5 Light Mahogany Brown
162 Kč
5.73 Light Mocha Brown
162 Kč
55.26 Light Intense Violet Red Brown
162 Kč
6.00 Intense Dark Blonde
162 Kč
6.1 Dark Ash Blonde
162 Kč
6.3 Dark Golden Blonde
162 Kč
6.34 Dark Maple Blonde
162 Kč
6.35 Dark Toffee Blonde
162 Kč
6.4 Dark Copper Blonde
162 Kč
6.5 Dark Mahogany Blonde
162 Kč
6.73 Dark Mocha Blonde
162 Kč
6.77 Dark Rich Brunette Blonde
162 Kč
66.26 Dark Intense Violet Red Blonde
162 Kč
66.43 Dark Intense Copper Gold Blonde
162 Kč
66.66 Dark Intense Red Blonde
162 Kč
7.00 Intense Medium Blonde
162 Kč
7.1 Medium Ash Blonde
162 Kč
7.23 Medium Rose Gold Blonde
162 Kč
7.3 Medium Golden Blonde
162 Kč
7.34 Medium Maple Blonde
162 Kč
7.35 Medium Toffee Blonde
162 Kč
7.4 Medium Copper Blonde
162 Kč
7.73 Medium Mocha Blonde
162 Kč
77.26 Medium Intense Violet Red Blonde
162 Kč
77.43 Medium Intense Copper Gold Blonde
162 Kč
8.00 Intense Light Blonde
162 Kč
8.1 Light Ash Blonde
162 Kč
8.13 Light Champagne Blonde
162 Kč
8.2 Light Violet Blonde 60ml
162 Kč
8.3 Light Golden Blonde
162 Kč
8.34 Light Maple Blonde
162 Kč
8.4 Light Copper Blonde
162 Kč
8.73 Light Mocha Blonde
162 Kč
88.66 Light Intense Red Blonde
162 Kč
9.00 Intense Very Light Blonde
162 Kč
9.03 Very Light Natural Golden Blonde
162 Kč
9.1 Very Light Ash Blonde
162 Kč
9.2 Extra Light Violet Blonde
162 Kč
9.23 Very Light Rose Gold Blonde
162 Kč
9.7 Very Light Brunette Blonde
162 Kč
GT-12 Pale Platinum
195 Kč
GT-26 Petal Rose
195 Kč
S5 Light Chocolate Brown
162 Kč
S8 Light Honey Blond
162 Kč
S9 Light Vanilla Blond
162 Kč
T01 Silver Toner
162 Kč
T02 Pearl Toner
162 Kč
T06 Rose Quartz
162 Kč
T11 Graphite
162 Kč
T28 Silver Lilac
162 Kč
300ml
226 Kč
70g
156 Kč
1000ml
624 Kč
250ml
248 Kč
150ml
294 Kč
12.0 Ultra Light Natural Blonde
180 Kč
6.0 Dark Blonde
180 Kč
1.0 Black
180 Kč
10.0 Extra Light Blonde
180 Kč
3.0 Dark Brown
180 Kč
4.0 Brown
180 Kč
5.0 Light Brown
180 Kč
7.0 Blonde
180 Kč
8.0 Light Blonde
180 Kč
9.0 Very Light Blonde
180 Kč
1000ml
624 Kč
250ml
248 Kč
1ks
287 Kč
150ml
294 Kč