logo
0
Black Friday
 
0/00
114 Kč
0/28
119 Kč
0/33
124 Kč
0/43
114 Kč
0/65
117 Kč
0/88
114 Kč
10/0 Lightest Blond
128 Kč
10/1
114 Kč
10/16
114 Kč
10/65
125 Kč
10/8
124 Kč
10/96
114 Kč
12/0
114 Kč
12/1
114 Kč
12/16
123 Kč
12/61
119 Kč
12/7
128 Kč
12/89
114 Kč
12/96 Special Blond Cendre Violet
114 Kč
2/0
114 Kč
3/0 Dark Brunette
114 Kč
3/6 Dark Brunette Violet
114 Kč
4/0 Medium Brunette
114 Kč
4/07
119 Kč
4/4 Medium Brunette Copper
126 Kč
4/65
120 Kč
4/71
124 Kč
4/75 Medium Brunette Brown Red
124 Kč
4/77
125 Kč
5/0
114 Kč
5/07 Light Brunette Natural Brown
123 Kč
5/1 Light Brunette Ash
114 Kč
5/37 Light Brunette Gold Brown
124 Kč
5/46 Light Brunette Copper Violet
124 Kč
5/5
126 Kč
5/6 Light Brunette Violet
115 Kč
5/65
114 Kč
5/7 Light Brunette Brown
124 Kč
5/71
128 Kč
5/74
114 Kč
5/75
128 Kč
5/77
128 Kč
6/
114 Kč
6/0
114 Kč
6/07
114 Kč
6/1
120 Kč
6/4
120 Kč
6/41
116 Kč
6/43 Dark Blond Copper Gold
121 Kč
6/44
123 Kč
6/45
128 Kč
6/46
128 Kč
6/5 Dark Blond Red
126 Kč
6/56
121 Kč
6/7
126 Kč
6/71 Dark Blond Brown Ash
122 Kč
6/73
124 Kč
6/75
119 Kč
6/77 Dark Blond Intense Brown
119 Kč
6/81
114 Kč
7/
114 Kč
7/17
122 Kč
7/3
124 Kč
7/37
124 Kč
7/38
123 Kč
7/4
133 Kč
7/41
125 Kč
7/43 Medium Gold Copper Gold
115 Kč
7/44 Medium Blond Intense Copper
128 Kč
7/46
119 Kč
7/7 Medium Blond Brown
120 Kč
7/71 Medium Blond Brown Ash
114 Kč
7/73
119 Kč
7/74
126 Kč
7/75 Medium Blond Brown Red
114 Kč
7/77
115 Kč
7/89
114 Kč
8/
114 Kč
8/07
119 Kč
8/34 Light Blond Gold Copper
118 Kč
8/4 Light Blond Copper
114 Kč
8/41
128 Kč
8/43 Light Blond Copper Gold
119 Kč
8/44
128 Kč
8/45
128 Kč
8/7
119 Kč
8/71 Light Blond Brown Ash
114 Kč
8/73 Light Blond Brown Gold
119 Kč
8/96 Light Blond Cendre Violet
114 Kč
9/0 Very Light Blond
114 Kč
9/1
114 Kč
9/16
114 Kč
9/17
114 Kč
9/36
119 Kč
9/38
119 Kč
9/7
119 Kč
9/79
120 Kč
9/96 Very Light Blond Cendre Violet
114 Kč
250ml
139 Kč
250ml
137 Kč
180ml
162 Kč
75ml
178 Kč
250ml
144 Kč
250ml
139 Kč
250ml
139 Kč
250ml
144 Kč
75ml
184 Kč
1000ml
369 Kč
250ml
204 Kč
750ml
564 Kč
500ml
183 Kč
300ml
189 Kč
200ml
243 Kč
8/43
60ml
121 Kč
0/34
116 Kč
5/37
126 Kč
5/4
123 Kč
5/56
123 Kč
7/45
121 Kč
750ml
1382 Kč
200ml
543 Kč
195ml
358 Kč
My! Magenta
147 Kč
200ml
162 Kč
100ml
357 Kč
200ml
132 Kč
250ml
190 Kč
200ml
243 Kč