logo
0
Black Friday
 
0/00
114 Kč
0/43
130 Kč
0/45
129 Kč
0/65
130 Kč
0/66
123 Kč
0/88
128 Kč
10/0 Lightest Blond
131 Kč
10/1
130 Kč
10/16
126 Kč
10/38
130 Kč
10/65
127 Kč
12/0
126 Kč
12/1
129 Kč
12/61
131 Kč
12/7
128 Kč
12/81
130 Kč
12/89
123 Kč
12/96 Special Blond Cendre Violet
128 Kč
2/0
123 Kč
2/8
127 Kč
3/0 Dark Brunette
130 Kč
3/5
126 Kč
3/6 Dark Brunette Violet
126 Kč
4/0 Medium Brunette
128 Kč
4/07
123 Kč
4/4 Medium Brunette Copper
119 Kč
4/65
122 Kč
4/75 Medium Brunette Brown Red
130 Kč
4/77
125 Kč
5/0
130 Kč
5/07 Light Brunette Natural Brown
109 Kč
5/1 Light Brunette Ash
129 Kč
5/46 Light Brunette Copper Violet
122 Kč
5/6 Light Brunette Violet
131 Kč
5/65
122 Kč
5/71
123 Kč
5/75
129 Kč
6/0
109 Kč
6/07
130 Kč
6/1
130 Kč
6/4
130 Kč
6/41
130 Kč
6/43 Dark Blond Copper Gold
124 Kč
6/45
119 Kč
6/46
127 Kč
6/56
119 Kč
6/7
129 Kč
6/71 Dark Blond Brown Ash
129 Kč
6/73
129 Kč
6/75
129 Kč
6/77 Dark Blond Intense Brown
131 Kč
6/81
129 Kč
7/
126 Kč
7/1
126 Kč
7/16
130 Kč
7/17
128 Kč
7/18
129 Kč
7/3
119 Kč
7/37
129 Kč
7/4
130 Kč
7/41
128 Kč
7/43 Medium Gold Copper Gold
121 Kč
7/44 Medium Blond Intense Copper
129 Kč
7/7 Medium Blond Brown
123 Kč
7/71 Medium Blond Brown Ash
129 Kč
7/77
123 Kč
7/89
130 Kč
8/
132 Kč
8/07
127 Kč
8/1
131 Kč
8/3
125 Kč
8/34 Light Blond Gold Copper
123 Kč
8/38
126 Kč
8/4 Light Blond Copper
131 Kč
8/43 Light Blond Copper Gold
122 Kč
8/45
123 Kč
8/7
122 Kč
8/71 Light Blond Brown Ash
129 Kč
8/73 Light Blond Brown Gold
128 Kč
8/81
123 Kč
8/96 Light Blond Cendre Violet
130 Kč
9/0 Very Light Blond
129 Kč
9/1
130 Kč
9/16
125 Kč
9/17
126 Kč
9/36
128 Kč
9/38
131 Kč
9/65
119 Kč
9/7
123 Kč
9/79
129 Kč
9/96 Very Light Blond Cendre Violet
131 Kč
200ml
144 Kč
1000ml
311 Kč
250ml
175 Kč
1000ml
307 Kč
250ml
154 Kč
1000ml
287 Kč
250ml
147 Kč
1000ml
286 Kč
250ml
143 Kč
1000ml
276 Kč
250ml
144 Kč
200ml
197 Kč
180ml
175 Kč
750ml
444 Kč
200ml
242 Kč
1000ml
349 Kč
250ml
197 Kč
100ml
188 Kč
1000ml
298 Kč
250ml
159 Kč
750ml
352 Kč
200ml
210 Kč
1000ml
299 Kč
250ml
209 Kč
1000ml
445 Kč
250ml
254 Kč
8/43
60ml
130 Kč
0/34
112 Kč
5/37
119 Kč
5/4
119 Kč
7/45
120 Kč
5/07
118 Kč
6/07
130 Kč
7/07
126 Kč
8/07
131 Kč
250ml
204 Kč
75ml
174 Kč
750ml
457 Kč
200ml
291 Kč
200ml
324 Kč
200ml
212 Kč
500ml
141 Kč